(GLO)- Nhận thấy cây nho Hạ Đen có nhiều triển vọng, giữa năm 2020, bà Chu Thị Huệ (thôn 3, xã Đak Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư, mua giống về trồng. Sau hơn 1 năm chăm sóc, đến nay, vườn nho đã bắt đầu cho quả ngọt.

 

 
 
.
.