(GLO)- Chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai triển khai tại 3 huyện biên giới Ia Grai, Chư Prông và Đức Cơ. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống.

 


 

.
.