(GLO)- Trăm năm trước, đạo Công giáo có mặt ở vùng đất Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, kiến trúc của những ngôi nhà thờ gỗ ngày càng được hoàn thiện, vững chãi giữa núi rừng, làm thành một nét đẹp riêng có của vùng “ốc đảo” này.


 

 
 
 
.
.