(GLO)- Thời gian qua, huyện Đức Cơ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân kết nối thị trường để tiêu thụ nông sản. Song thực tế, sự bị động và thiếu vững chắc trong thị trường cho đầu ra hiện vẫn là khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn, nhất là đối với những hộ đang nuôi trồng nhỏ lẻ.

.
.