(GLO)- Ước tính, sản lượng xe xuất bến tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm khoảng 80% so với ngày thường, thậm chí có bến gần như không còn có xe xuất bến do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 thứ 4 này.

 

 
 
.
.