(GLO)- Lần đầu tiên, tại thôn Ia Sik (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) người dân triển khai mô hình áp dụng kỹ thuật trồng trong nhà màng, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đối với cây dưa lưới. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao này đang có nhiều tiềm năng, triển vọng khi cây dưa lưới hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, đậu trái đạt chất lượng.

 

.
 
 
.
.