(GLO)- Điện mặt trời áp mái đang là mối quan tâm của các doanh nghiệp và hộ gia đình. Tốc độ phát triển nhanh, không tuân thủ quy trình kỹ thuật, không có quy định về công tác phòng, chống cháy nổ… vì vậy, loại hình điện mặt trời áp mái đang tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.
 

.
 
 
.
.