(GLO)- Mặc dù gặp bất lợi do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm, song kết thúc quý I-2021, tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Gia Lai quản lý đạt tới 31,6% dự toán Trung ương giao, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
.

 

.
.