(GLO)- Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng đã tạo cho vùng đất Gia Lai có nhiều sản vật, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Nhằm phát huy lợi thế trên, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ đó, giúp nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn.

 

.
 
.
.