Các quan chức cho biết hai hổ con 11 tuần tuổi chết trong vườn thú Pakistan vào tháng trước và nguyên nhân có thể là vì Covid-19.
 
.
 
Trúc Huỳnh (TNO)
.
.