(GLO)-Không quy định về thời gian hay số lượng nhưng theo truyền thống bao đời của người Jrai ở xã Ia Băng (huyện Chư Prông), con gái khi “bắt chồng” thì nhà gái phải có nhiệm vụ chở củi sang nhà sui gia thay cho lời cảm ơn vì đã nuôi nấng và cho họ một chàng rể.
 

.
 
 
.
.