(GLO)- Có giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên dồi dào, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, những năm qua, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang tìm đến Gia Lai đầu tư.
 
 
.

 

.
.