Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Thứ Tư, 30/12/2020, 07:02 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau gần 3 năm chú trọng đẩy mạnh xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, Đak Đoa đã có 19 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh và 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Riêng sản phẩm OCOP Bò khô miếng Huy Vũ 2 lần được công nhận đạt 4 sao cấp tỉnh.

.
.
.