(GLO)-Ngày 16-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (16-10 đến 16-11-2020).    
   

 

.
 
.
.