(GLO)- Thời gian qua, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, từng bước tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. 
 
.
 
.
.