(GLO)- Quân đoàn 3 đóng quân trên vùng đất chiến lược Tây Nguyên, nơi thời tiết diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều cách làm hay và sáng tạo trong công tác hậu cần để đảm bảo bữa ăn bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, cơ động sẵn sàng chiến đấu.

 
.
  
.
.