(GLO)-Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, cuối năm 2019, Ia Tul đã trở thành xã đầu tiên của huyện Ia Pa đạt chuẩn nông thôn mới.

 

.
 
.
.