Gia Lai 48h: Những kết quả ấn tượng trong phong trào "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới"

Thứ Tư, 09/09/2020, 17:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Diện mạo nông thôn ở 182 xã trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống người dân ngày một nâng cao. Đó là thành quả sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.

.
.
.