(GLO)- Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi được nhiều cựu chiến binh ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) lựa chọn. Sự đa dạng các loại cây trồng theo hướng hữu cơ và bố trí không gian vườn tược hợp lý không chỉ đem lại thu nhập cao, ổn định mà còn là tiền đề để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn.  
         

.
 
 
.
.