(GLO)- Thời gian qua, nhờ các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của bản thân, nhiều hộ ở huyện Chư Pah đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,57%. Góp phần tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương này phải kể đến nguồn vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

 

.


 

.
.