(GLO)- Sau dịch tả heo Châu Phi, việc tái đàn là nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Theo đó, ngành Nông nghiệp và PTNN tỉnh Gia Lai đã nỗ lực hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn heo một cách hiệu quả, chậm nhưng chắc, đồng thời để phòng dịch bệnh tái phát.
 
 
.
 

 

.
.