(GLO)- Sau nhiều năm gắn bó với cây chanh dây, cây hồ tiêu, năm 2019 anh Phạm Văn Diển (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) quyết định chuyển đổi sang trồng cây măng tây xanh để cải thiện kinh tế gia đình.    
    

.
 
 
.
.