(GLO)- Theo truyền thống, khi mùa khô lên đến đỉnh điểm của nắng nóng, một mùa vụ mới sắp bắt đầu, người Jrai ở Gia Lai sắm sửa tổ chức lễ cúng Yàng cầu mưa. Mỗi tộc người Jrai lại có nghi thức cúng tế khác nhau nhưng tựu trung, tất cả đều mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng no ấm, khỏe mạnh.


 

.

 

 


 

.
.