(GLO)-Thực hiện Cuộc vận động đoàn viên, thanh thiếu niên Gia Lai học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình cụ thể, ý nghĩa, phù hợp với xu hướng tiếp cận của giới trẻ hiện nay. Trong đó, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng câu chuyện người tốt, việc tốt là một trong những chương trình ý nghĩa, từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngày càng có sức lan tỏa.

 

 

.
 
 
.
.