(GLO)- Trước tình hình nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm héc-ta cà phê ở các xã Ia Pnôn, Ia Nan của huyện Đức Cơ chết khô vì không có nước tưới, nhiều diện tích người dân đành phải chặt bỏ vì không còn cứu vãn được. 

 

.
.
.