(GLO)- Chọn nông nghiệp sạch như một hình thức khởi nghiệp với mong muốn đem những sản phẩm sạch đến người tiêu dùng, chàng kỹ sư trẻ người Jrai Puih Minh (làng Dút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã đầu tư trồng dâu tây theo hướng hữu cơ. Mô hình này vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm.

.
 
.
.