(GLO)- Ngày 3-3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.

 

.

 

.