(GLO)- Một cuộc trình diễn đỉnh cao các hoạt động văn hóa truyền thống đã diễn ra ở làng Óp-xã Ia Phí (huyện Chư Pah) suốt những ngày qua trong lễ hội pơ thi (bỏ mả) của làng. 

.
 
 
.
.