(GLO)- Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, hệ thống kết cấu hạ tầng của TP. Pleiku được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và ngày càng hoàn thiện. Nhờ vậy, mới đây, TP. Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh theo Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống đường dây dọc theo các tuyến phố, bao gồm đường dây điện và cáp viễn thông được lắp đặt tạm bợ, chồng lấn tạo nên những mạng nhện trên không vừa mất mỹ quan đô thị vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
 
 
 
.

 

.
.