(GLO)- Cùng với nấu cơm, dệt vải thì xếp củi là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất của người phụ nữ Jrai. Gầm của ngôi nhà sàn nào càng đầy ắp củi được xếp gọn gàng, chặt chẽ thì chứng tỏ những người phụ nữ trong ngôi nhà ấy càng khéo léo, đảm đang.

 

 

.
 
 
.
.