Gia Lai 48h: Yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 23/03/2020, 19:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Tập trung sản xuất nông nghiệp là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 557/UBND-NL. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp để việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

.
 

 

.
.