(GLO)- Vài năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, đồng hành để hội viên phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp với các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình thực tế gia đình, địa phương. 
 
 
 
.

 

.
.