(GLO)-Nhận thấy việc trồng cà phê của gia đình không hiệu quả, giá cả lại bấp bênh, anh Nguyễn Viết Đồng (làng Ku Tong, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi thỏ New Zealand. Bước đầu, mô hình đã cho kết quả khả quan, thu nhập ổn định.
 
 
 
.
 
 
.
.