Họ là những người nông dân chân đất “một nắng hai sương” lam lũ với ruộng đồng. Mùa mưa họ trồng màu, trồng mía. Mùa khô, họ lại lặng lẽ ngược xuôi vào rừng gìn giữ và bảo vệ sản vật của thiên nhiên.
 
 
 
.
 
 
 
Theo CHÍ CÔNG – MAI HUYỀN – QUỐC HUY (TTO)
.
.