(GLO)- Hàng giả, hàng nhái, giả mạo nhãn hiệu… đều có thể gọi chung là hàng giả, dù chúng có những sắc thái khác nhau. Nhưng mục đích và tác hại thì giống nhau, đều hướng tới người tiêu dùng Việt Nam và đều “thực hiện quy trình”: Lấy tiền thật, trao hàng giả.

 

.

  

.
.