(GLO)- Trạm đọc sách miễn phí thuộc dự án “Điểm đọc miễn phí” là hành trình kết nối những người yêu sách trên 63 tỉnh, thành phố, tạo thành các đội nhóm theo các tỉnh. Tại TP. Pleiku hiện nay đã có hai trạm đọc, trạm mới nhất mới được thành lập hơn hai tháng những đã thu hút rất nhiều độc giả, trong đó, có rất nhiều bạn thiếu nhi.

 

 

.


  
 

.
.