(GLO)- Tận dụng vùng đất trũng và khí hậu phù hợp, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư ao, hồ để nuôi cá thương phẩm. Mô hình này đem lại lợi nhuận gấp 8 lần so với trồng lúa.
 

 

.
 
 
.
.