(GLO)- Xây dựng TP. Pleiku trở thành ĐTTM là nhằm mang lại sự tiện ích, an toàn, môi trường sống thân thiện cho người dân... Trong đó, hệ thống chính quyền là yếu tố tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống của xã hội, đóng vai trò quan trọng việc chuyển dịch từ mô hình đô thị truyền thống sang ĐTTM.

 

 

.
 
 
.
.