(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, ngày 30-10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa đã tổ chức phục dựng Lễ cúng Bến nước của người Jrai tại buôn Gum Gốp (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai).

 

 

.
 

.
.