(GLO)- Nếu như nhà sàn là nét văn hóa đặc trưng của người dân bản địa thì Plei Ơi, Khu di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia được công nhận theo Quyết định số 281/QĐ/BT ngày 24/3/1993 –  nơi hàng năm tổ chức Lễ cầu mưa của Yang Ptao Apuih gắn với truyền thuyết về các vị Vua Lửa là một địa điểm giàu tiềm năng để phát triển du lịch trên đất Phú Thiện.
 
 
 
.

 

.
.