(GLO)- Phú Thiện là huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai. Huyện được ví như một đồng bằng nằm trên vùng đất Tây Nguyên bởi đây chính vựa lúa của tỉnh. Không chỉ được mệnh danh trong lĩnh vực nông nghiệp mà về văn hóa nơi đây còn lưu giữ nhiều yếu tố mang đậm bản sắc dân tộc của người Jrai. Một trong những yếu tố đó là ngôi nhà sàn. Chính những ngôi nhà sàn ấy đã làm nên sắc màu đặc trưng của người dân bản địa. 
 
 
 
.
 
 
.
.