(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, tính đến hết tháng 7-2019, số nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 231,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ BHXH là 81,6 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp 3,6 tỷ đồng và nợ bảo hiểm y tế 146,4 tỷ đồng.
 
 
 
.
 
 
 

 

.
.