(GLO)- Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, tháng 8 tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa trên diện rộng.
 
 
 
.
 
 
 

 

.
.