(GLO)- Người Jrai ở làng Kép (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai) vừa tổ chức lễ Pơ thi (còn gọi là Lễ bỏ mả). Đây là nghi lễ lớn nhất của dân làng để tiễn đưa linh hồn người thân đã khuất về với Yang và cũng là giải phóng những ràng buộc giữa người sống với người chết.

 

 

.
 
 
 


 

.
.