(GLO)- Vào mùa mưa, tỉnh Gia Lai thường xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường làm ảnh hưởng tới lưới điện và dễ gây nên sự cố trên lưới điện. Để bảo đảm an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.
 
 
.
 
 
 
.
.