(GLO)- Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì thành phố Pleiku phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2020. Một trong những yếu tố để đạt được điều đó chính là phải đảm bảo các điều kiện tốt nhất về môi trường xanh-sạch-đẹp. Thế nhưng đâu đó vẫn đầy các loại rác thải nơi đô thị Pleiku.

 

.
 
  

.
.