Gia Lai 48h:Gia Lai 90% hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng

Thứ Ba, 09/04/2019, 06:59 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Kế hoạch số 648/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
.