(GLO)- Vừa qua, Đoàn kiểm cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh do ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giao thông-Vận tải.

 

 

. 

.
.