(GLO)- Khi tiếng ve bắt đầu kêu, những cành phượng bắt đầu trổ bông báo hiệu một mùa hè cận kệ, mùa hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập của các em. Do đó, việc tạo cho các em có một mùa hè an toàn vui tươi không chỉ là mối quan tâm của mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

 

.
  

.
.