(GLO)- Không biết tự lúc nào người dân Phố núi đã xem Bằng lăng là loài hoa đặc trưng của thành phố mình mỗi độ tháng tư về. Sắc hoa tím làm lòng người như dịu lại để nhận ra rằng xung quanh mình còn biết bao điều thi vị đến vậy.  
 
 
 
.
 
 
 
.
.